Tilstandsanalyse av metalliske drikkevannsrør ved bruk av Akustisk Resonans Teknologi

Les vårt nye «white paper» med detaljer om tjenestene som tilbys av BIT og som gir våre klienter et verktøy for en kostnadseffektiv og proaktiv forvaltningsstrategi.

Back