Vår historie

Etterhvert som det opp for os alle at vann er en begrenset og verdifull ressurs øker forståelsen blant oss alle for nødvendigheten av å redusere sløseri og lekkasjer i vannledningsnettene. Oppmerksomheten knyttet til effektiv distribusjon av vann øker over hele verden. Selv i områder hvor vann finnes i overflod fører vannlekkasjer til unødvendige kostnader knyttet til forurensing, ødeleggelser og avbrudd i - og reparasjoner av ledningsnettet. 

Som den første i verden har BIT utviklet en meget nøyaktig akustisk resonansteknologi som skanner rør og vurderer strukturell tilstand i metalliske rør som ligger i bakken. PipeScanneren sendes gjennom rørene. Vi detekterer både intern og ekstern korrosjon i rørene og måler gjenværende veggtykkelse i rørene hvor korrosjon finnes. Slik kan vi også vurdere gjenværende levetid for rørene. Teknologien detekterer produksjonsvarians i rørene, noe som øker presisjonen ved vurdering av korrosjon og restlevetid. Samtidig med at den måler korrosjon og veggtykkelse registrerer den også lekkasjer og hvor lekkasjen er. Vi er i stand til å skille lekkasjer som følge av rørbrudd fra lekkasjelys fra åpne ventiler, m.m. PipeScanneren produserer også innvendig video av rørene ved bruk av kamera. 

BIT er det eneste selskapet i markedet som kan levere et komplett og troverdig bilde av den fysiske tilstanden til metalliske rørledninger. BIT kan på effektivt vis identifisere svakheter i rørene med stor oppløsning og presisjon. Dette muliggjør kost effektiv rehabilitering. Hvor tradisjonelle ‘asset management’ - strategier krever fullstendig utskifting av rørgaten eller strukturell rehabilitering, har BIT inspeksjoner i mange situasjoner klargjort at rørledninger er mer enn gode nok til å bli liggende i grunnen i enda mange år. I andre situasjoner har vi klargjort at ledningen kan ligge i enda 50 år ved å skifte ut et fåtall rørsegmenter. 

Ved å benytte vitenskapelig dokumentert teknologi som er motstandsdyktig mot sedimenter og rustknoller vil BIT kunne inspisere rørledninger uten forutgående rengjøring av røret. Skanning av rør fra innsiden av et vannfylt rør er spesielt beleilig i rør som det er vanskelig å komme til, som for eksempel under veger, bygninger eller gjennom kirkegårder. I 2007 vant selskapet den prestisjetunge «Årets ingeniørbragd» pris for utviklingen av teknologien. 

Breivoll Inspection Technologies AS eier rettigheter til å benytte ART teknologien i vannsektoren over hele verden. Vi vil spesielt benytte teknologien til å vurdere status på metalliske rør i vann- og avløpssektorene, fjernvarmerør, vanningsanlegg, rør tilknyttet kraftstasjoner og damanlegg.

Vår historie

I 1992 ble Det Norske Veritas (DNV) gitt i oppdrag av norske myndigheter å utvikle en metode som kunne påvise mengden av gjenværende olje i det sunkne tyske krigsskipet Blücher som lekket olje i Oslofjorden. En akustisk metode ble brukt for å se gjennom skroget vegger. Det viste seg at resonans teknologien som ble brukt også avdekket tykkelsen på stålveggen av skroget.

Dette dannet grunnlaget for DNVs vekt på utvikling av inspeksjonsteknologi, som det da lisensiert til BIT AS for bruk i vann- og avløpsrør.

Grunnleggeren av BIT, John D. Breivoll, hadde jobbet med DNV siden slutten av 1980-tallet. Da han ble introdusert til den teknologien han innså, på grunn av sin bakgrunn i vann og avløps ledelse, stort potensial for bruk av akustisk resonans teknologi på vannrør. I løpet av de første to tiårene i det 21ste århundre utviklet BIT egne løsninger og teknologier som nå utgjør ryggraden i selskapets IPR.


Sommeren 2018 ble selskapet finansielt restrukturert og reetablert, samtidig som vi fortsatt har tilgang på den samme kompetansen, kapasitetene og teknologiene.