Rørinspeksjon


BIT metoden:

Vi skanner rutinemessig mellom 200 og 800 meter (avhengig av rør) i hver retning fra et enkelt inngangspunkt og vi skanner hele 360 ​​graders omkretsen av røret. Vi skanner rør i området 300mm til 1200mm. Oppløsningen som genereres av BITs proprietære Pipescanner (PS) gjør oss i stand til å identifisere korrosjonsgroper ned til en 1 x 1.5cm (basert på 300mm rør) samt små og store områder av korrosjon og å skille mellom intern og ekstern korrosjon. 

En BIT inspeksjonsenhet består av et spesielt utstyrt inspeksjonkjøretøy, et to-manns operativt team og en Pipescanner. PS senkes ned i et vannfylt rør og fløtes gjennom ledningen. PS er vektnøytralt i vann. Dette minimerer kontakten med og trykket på rørveggen. Selve scanning foregår mens PS trekkes tilbake til innslusingspunktet og data overføres til datamaskiner i inspeksjonsbilen. De fleste skanninger tar ikke mer enn to timer.

Innsamlede data blir analysert ved bruk av BITs avanserte dataanalysesystem (PARS) før våre ingeniører produsere en rapport for presentasjon til klienten. Med disse dataene, gir vi anbefalinger på de mest egnede og kostnadseffektive rehabiliteringsordninger. Kunder får en grundig og tydelig rapport som er lett å forstå, med faktabaserte anbefalinger som gjør at en kostnadsbesparende og bærekraftig infrastruktur forvaltningsstrategi mulig. Data fra våre inspeksjoner kan også integreres i geografiske informasjonssystemer (GIS) eller andre forvaltningssystemer. Som et resultat, er livssyklus kostnadene for vannledningsnett redusert, så også risikoen ved ikke å vite den faktiske tilstanden på den viktige vann infrastrukturen.


Operasjonelle krav

BIT tjenester krever:


Inspeksjonsenhet

Inspeksjonene utføres ved bruk av varebil med følgende utstyr: PipeScanner (rørskanner), fremdriftsenhet, vinsj, kontrollstasjon og video for innvendig rørinspeksjon, IT-system for innsamling av data og innledende analyser.