RESULTATER

Eksisterende verktøy for å vurdere den nåværende status for omfattende vannledningsnett er begrenset. Altfor ofte er verktøy begrenset til å bruke statistikk, rørprøvetaking og modellering for å forutsi skader. Modellering fører ofte til for tidlig utskifting av vannledninger som ellers ville hatt en betydelig gjenværende levetid. Likeledes gjør heterogenitet mellom individuelle rør prøvetaking svært ineffektivt og fører ofte til at svake rør ikke oppdages. Denne tilnærmingen er kostbart, ineffektivt og ikke bærekraftig.


BIT gir:

Data om tilstanden til hvert enkelt rør