Akustisk Resonans Teknologi

Akustisk Resonans Teknologi

Akustisk Resonans Teknologi er en lav frekvent ultra bredbånds inspeksjonsteknologi som muliggjør meget nøyaktige tykkelsesmålinger. BIT har utviklet avanserte algoritmer for å utføre ART analyse av svært store datamengder.

En transduser sender en bredbåndet akustisk puls mot rørets innvendige overflate. Signalet forplanter seg i rørveggen og det oppstår halvbølgeresonans. Responsen fra strukturen gir et karakteristisk signal som detekteres av den mottakende transduser. Analyse av frekvensinnholdet i responssignalet viser resonanstopp frekvenser hvorfra resonansfrekvensbasen og til slutt strukturens tykkelse kan estimeres.

Ved post-prosessering kan flere målinger kombineres for å beregne størrelsen og dybden av funn som korrosjon (inn- og utvendig) på røroverflaten.Fordelene for kundene ved bruk av Akustisk Resonans Teknologi

Fordelene for kundene ved bruk av Akustisk Resonans Teknologi:

Utfordringer for eiere av vannrør:

MÅL: rehabilitere med riktig metode til rett tid på riktig sted.