Hvorfor bruke BIT?

Etter finansiell restrukturering våren 2018 ser vi nå etter internasjonale partnere som er interessert i å representere BIT i definerte markeder. 

Vi er særlig interessert i partnere / salgsagenter som allerede har vannselskaper eller fjernvarmeselskaper på sin kundeliste.

Ikke nøl med å ta kontakt.


Hvis du er eier av drikkevanns- eller fjernvarmerør.

BIT - er den beste løsningen!

De viktigste fordelene med teknologien:

  1. Nøyaktige data. BIT-teknologi, med sin 360-graders kontinuerlig inspeksjon, muliggjør innsamling av informasjon om gjenværende tykkelse på rørveggen.
  2. Påvisning av intern og ekstern korrosjon.
  3. Høy hastighet - 300 m /t.  
  4. Skanning kapasitet opp til 1500 m fra ett innslusingspunkt.
  5. Skanning av rør med moderate mengder innvendig rust uten forutgående rengjøring.
  6. Det er ikke nødvendig å tømme røret for vann under eller før en vanlig inspeksjon.


Vi er klare til å presentere fordelene med BIT-teknologi, og å illustrere disse med eksempler fra virkeligheten.

Den samlede innsparingen (direkte kostnader) fra inspeksjon av rørene og gjennomføring av nødvendige tiltak basert på våre anbefalinger, i motsetning til å erstatte alle rør, er av en klient beregnet til 64%. Da representerer inspeksjonskostnadene 9% av de totale rehabiliteringskostnader. Tar man med indirekte kostnader som for eksempel skade på eiendom ved rørbrudd, så er besparelsene enda større. 

Ring oss på og vi demonstrerer gjerne vår teknologi for dere

+47 414 61 777

Ta gjerne en kikk på dette videoklippet som viser BIT teknologien.