Forsknings og utviklingsprosjekter

Drikkevannsrør Tilstandsanalyse basert på Akustisk Resonans Teknologi

Drikkevannsrør Tilstandsanalyse basert på Akustisk Resonans Teknologi

WaPiCA Prosjekt

Etter betraktelig FoU-aktivitet siden år 2000 Breivoll Inspection Technologies AS (BIT) har mål å distribuere sin bakken for å bryte drikkevannsrør tilstandsanalyse teknologien kommersielt i det utvide Europeiske markedet.

EU – Eco-Innovation Finansiering

I oktober 2012 BIT ble tildelt en EU-finansiering innenfor Eco Innovation Programmet (Eco-innovasjon webside: http://ec.europa.eu/ecoinnovation) å støtte internasjonalisering av BIT inspeksjonstjenester i EU.

Prosjektet mål

Prosjekts Målet er å gjenskape BIT teknologi og å distribuere den i det Europeiske markedet.

To Inspeksjontjenester kommer til å bli utviklet og distribuert, en er i Stor Britania (som dekker England, Skottland, Wales, Irland og Nord-Irland), den andre er i Tyskland (som dekker Tyskland, Østerrike, Frankrike, Be-Ne-Lux, Nord-Italia og Sjekk Republikk), totalt slik at tjenestene til 13 EU-land.

Eco-Innovation aspekter

Sett fra BIT kunder utfordringer knyttet til vedlikehold og attføring av vannsrørsinfrastruktur kan oppsummeres som følger:

I dag er vurderingen av vannrør i stor nød, men det er neppe utført bortsett fra å lytte til vannlekkasjer og vurdere rør gjenværende levetid basert på statistiske modeller. Det er ingen tilgjengelige vannrør tilstandsanalyseverktøy i markedet - før nå! Også, forutsetningen tilnærming er "dra før sammenbrudd" før du bytter. Dagens praksis er

PipeScanner er et akustisk verktøy som passerer gjennom vannrør og måler gjenværende veggtykkelse og for å finne interne og eksterne korrosjonsdefekter og lekkasjer. Originale prototypene ble for det meste testet på de norske nettverkene. WaPiCA prosjektets formål er å utnytte teknologien mer effektivt ved å bygge to nye enheter og distribuere dem andre steder i Sentral-Europa og Storbritania, ved samtidig å etablere drift- og markedsføringsvirksomheter basert på Breivoll inspeksjonsteknologier innen disse områdene.

Teknologien gir muligheten til å tydeligere identifisere deler av rørene som er i dårlig stand, noe som gir mulighet for mer effektiv vedlikehold, begrenser lekkasjeområder og dermed også direkte og sosiale kostnader. Samtidig, rørseksjoner som er i god stand, kan forbli urørt, noe som vil lede til betydelige kostnadsbesparelser og vil redusere miljøpåvirkning.

Markedene i Storbritania, Frankrike og Tyskland ble identifisert som potensielle mål og prosjektets formål er å utnytte mest mulig av deres potensial samtidig som å finne den mest optimale organisasjonsstrukturen fra et drift- og markedsføringsperspektiv.

Forventede og/eller oppnådde resultater:

For å laste ned prosjekt informasjonsark, klikk her

For å laste ned forenklet rapport, klikk her

For å laste ned BIT-brosjyren, klikk her

Denne publikasjonen er produsert med hjelp fra EU. Innholdet i publikasjonen er Breivoll Inspection Technologies ansvar alene, og trenger ikke å gjenspeile synspunktene til EU.
TRACT

Breivoll Inspection Technologies AS er en offisiell partner av det EU-finansierte TRACT prosjekt med formål å utvikle en ny generasjon av røre skannere for mindre diameter, som kan navigere og inspisere vannrør uten å måtte stenge nettverket ned. Mer informasjon er på www.tractproject.eu