Om oss

Breivoll Inspection Technologies AS (BIT) er et internasjonalt respektert selskap som benytter innovative teknologier til tilstandsvurdering, vedlikehold og oppgradering av metalliske vannrør og kritisk vanninfrastruktur. Vi gjør det mulig for vannselskaper å vurdere status på rørinfrastrukturen og gjennomføre et proaktivt vedlikehold av rørgatene basert på avanserte teknologier som vurderer gjenværende levetid på nedgravde metalliske vannrør.

Breivoll Inspection Technologies AS (BIT) er en ledende internasjonal leverandør av rørinspeksjonstjenester. Vi bruker revolusjonerende Akustisk Resonans Teknologi (ART) for gjennomføring av innvendige inspeksjoner av metalliske vann- og fjernvarmerør.

Ved bruk av denne unike teknologien, er selskapet i stand til å gi konstante og svært nøyaktige målinger av både intern og ekstern korrosjon, rørtykkelse og lekkasjedeteksjon fra innsiden av røret. Dette gjør vi ved hjelp av en Pipescanner som veier bare 30 kg. Rørskanneren (PipeScanner) har også to kameraer, hovedsakelig for å identifisere hindringer og fremmedelementer i rørene.

Selskapet ble etablert i 1998 og har siden det høstet betydelig erfaring, foretatt inspeksjoner i Norge, Danmark, Sverige, Frankrike, Holland, Finland og Russland.

Per januar 2017 har BIT inspisert mer enn 12 000 enkeltrør. Dette beløper seg til over 115.000 meter totalt. BIT er et av verdens ledende selskaper når det gjelder antall inspiserte fjernvarmerørledninger.


загрузка карты...