ART teknologi i bruk under Västerås jernbanestasjon

 

Breivoll Inspection Technologies utfører tykkelsesmålinger av fjernvarmerør i dag og i morgen, for tilstandsvurdering av rør.  

I morgen kl.11 blir også arrangert visning av teknologien og inspeksjonen og det er fortsatt mulig å delta! 

Ta kontakt på +47 91709303 for er informasjon. 

ART teknologi i bruk under Västerås jernbanestasjonBack to news