BIT deltok på Tekna Seminar

Den 31. oktober deltok selskapet vårt på et seminar i regi av Tekna som handlet om Fornyelse av ledningsnettet innen VA. Mange spørsmål om effektiv forvaltning av vannledningsnett ble diskutert. Deltakerne delte sine erfaringer med å bruke ulike moderne teknologier innen rørinspeksjon og rørfornyelse. Akustisk Resonansteknologi (ART) ble presentert av Stavanger kommune, som delte sin vellykkede erfaring med inspeksjon av et 600mm rør i oktober 2016 ved hjelp av ART.


Back to news