BIT kommer til å delta i konferansen Fjernvarmedagene

I perioden 11-12.oktober i Oslo arrangeres det seminar Fjernvarmedagene, som er Norges største årlige treff for fjernvarme-industrien. I år vil arrangementet dekke diskusjonene rundt rollen fjernvarme og kjøling (i dag kalt Urban Energy) vil spille i lavutslippssamfunnet.

Det vil være mer enn 200 eksperter på dette området som vil delta i konferansen. BIT vil holde en presentasjon om innvending rørdiagnostikk ved bruk av Akustisk Resonans Teknologi og vise eksempler på vellykket anvendelse av teknologien i inspeksjon av fjernvarmenett. På selskapets utstillingsstand vil det være mulig å få nødvendig informasjonsmateriell og brosjyrer, samt diskutere teknologien og dens anvendelse i fjernvarme-rørledningsnett. Vel møtt!

Mer informasjon om arrangementet

Fjernvarmedagene

Back to news