Den russiske partner av BIT har inspisert mer enn 25 000 meter av fjernvarmerør siden begynnelsen av 2016.

Siden begynnelsen av 2016, ble det inspisert om lag 25 000 meter med rørledning i Russland for verdens største fjernvarme nett MOEK (fjernvarmeselskap i Moskva).

Resultatene av innvendige inspeksjoner, levert til kunden, har bidratt til å optimalisere det planlagte program for renovasjon av nettverket for 2017. Representantene fra selskapet MOEK har bekreftet høy effektivitet på grunn av rørinspeksjoner i fjernvarmesystemer ved bruk av vår akustisk resonans metode.

Les mer om prosjektene utført av BIT

Den russiske partner av BITBack to news