ART teknologi har skapt interesse i europeiske fjernvarmeselskaper

19. til 21. april var den 22. Internasjonale messe og kongress for fjernvarme, fjernkjøling og CHP i Frankfurt.

Konferansen var viet til utvikling av byers infrastruktur, fjernvarmenettverk, ressursbesparelser, innovative teknologier og effektiv ressursbruk.

Den avholdes hvert annet år og ledende spesialister i denne sektoren inviteres fra hele verden.

BIT presenterte sin teknologi for innvendig rørinspeksjon med akustisk resonans.

 Internasjonale messe og kongress for fjernvarme 1

 Internasjonale messe og kongress for fjernvarme 2

 Internasjonale messe og kongress for fjernvarme 3

 Internasjonale messe og kongress for fjernvarme 4Back to news