ARTIKKEL PUBLISERT I IEEE TRANSACTIONS OM ULTRALYD, FERROELEKTRISITET OG FREKVENSKONTROLL

Vår PhD student, Martin H. Skjelvareid, har nylig fått en artikkel publisert i IEEE Transactions om ultralyd, ferroelektrisitet og frekvenskontroll. Artikkelen er kalt "Syntetisk aperture fokusering av ultralyd-data fra flerlags medier ved hjelp av en omega-K algoritme". Dette er Martins første artikkel i et tidsskrift. Copyright regulering hindrer oss fra å dele artikkelen på nettet, men alle som er interessert kan kontakte Martin for en personlig kopi. http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2011.1904

Back to news