ARNE CHRISTIAN VANGDAL PRESENTERER PÅ INTERNASJONAL KONFERANSE I RUHR, TYSKLAND

Vår administrerende direktør, Arne Christian Vangdal, deltok i September 2011 på en internasjonal konferanse om «Leading Edge Strategic Asset Management» - LESAM 2011, i Ruhr, Tyskland, hvor han presenterte sitt foredrag "Erfaring fra inspeksjon av vannrør - harde fakta basert AM - muligheter og konsekvenser"

Back to news