BIT GRATULERER OSLO VAV MED PRISBELØNNET PRESENTASJON PÅ LESAM 2011

BRUK AV ArcGIS OG BIT FOR å planlegge REHABILITERINGSSTRATEGIER for vaNNLEDNINGSNETTET i Oslo, NORGE

Oslo kommune, med en befolkning på 645,000 innbyggere, planlegger å investere over 200 millioner Euro i oppgradering av vannledningsnettet de kommende 10 år. Dette som en oppfølging av den foregående 10-årige investeringsplanen som nettopp er avsluttet.

Utarbeidelsen av den kommende planen har innbefattet en betydelig oppgradering av nettinformasjonssystemet ved bruk av norsk GIS-teknologi (ArcGIS og GEMINI) og MIKE Urban plattformen for modellering av vannledningsnettverk. I tillegg gir bruk av rørscanning (Vangdal, 2011) for tilstandskontroll og vurdering av eksisterende ledninger et viktig grunnlag for rehabiliteringsplanleggingen.Back to news