OSLO VANN- OG AVLØPSETAT (VAV)

I februar vant BIT et anbud på inspeksjon av 10 000 meter vannrør i Oslo. Dette som en fortsettelse av den betydelig mengde inspeksjoner som allerede er foretatt. Både grått og duktilt støpejern vil bli inspisert i løpet av de neste 3 årene. 

Back to news